Voyager LT klubas forumo taisyklės

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Bendros taisyklės svetainės lankytojams lietuvių kalba

Šioje svetainėje diskutuojame apie viską, kas susiję su "voyageriais", kelionėmis, laisvalaikiu.
Kad visiem būtų malonu bendrauti, prašome vadovautis šiomis taisyklėmis.
1. Pildant registracijos į forumą formą, būtina pateikti savo tikrus duomenis. Į registracijos forma negalima įrašyti kito asmens duomenų, taip pat - bereikšmių simbolių ar bereikšmio raidžių kratinio. Forumo administratorius turi teise teisę vieną kartą įspėti vartotoją pakeisti duomenis į atitinkančius realybę. Jei vartotojas nereaguoja į įspėjimą, forumo administratorius turi teisę neleisti jam toliau naudotis forumu.
2. Diskutuoti galima tik išlaikant padorumo ribas, neįžeidinėjant kitų forumo dalyvių ir nepažeidžiant kitų šių taisyklių skirsnių.
3. Neskelbti neteisingos informacijos ir šitaip neklaidinti kitų.
4. Draudžiamas teksto rašymas didžiosiomis raidėmis. Tokios temos/žinutės bus trinamos, prieš tai įspėjant temos autorių. Didžiosiomis raidėmis rašykite tik visuotinai naudojamus sutrumpinimus.
5. Negalima rašyti betikslių ir gausių temų, kartoti tą pačią žinutę keliose temose. Tokios temos ir ar žinutės bus naikinamos.
6. Pasistenkite, kad naujos temos pavadinimas tilptų į vieną eilutę ir pavadinime nenaudokite specialių simbolių. Masinis simbolių, nelogiškų frazių naudojimas temos pavadinime gali tapti pagrindu ją ištrinti. Nenaudokite neturinčių informacijos pavadinimų (pvz.: "Mano tema...", "Help!", "Yra klausimas!", "Kas žino? " ).
7. Temos pavadinimas turi atitikti žinutės turinį.
8. Neniekinti asmenų ar kompanijų, neturint ir / ar negalint pateikti jų žalingą veiklą įrodančių faktų.
9. Tema/žinutė gali būti naikinama, jei be žmogaus žinios skelbiama informacija apie jo asmeninį gyvenimą (telefonai, adresai, pavardės ir t. t.). Tema/žinutė naikinama šiam žmogui pareikalavus forumo administratoriaus.
10. Prieš kurdami naują temą, atidžiai pažiūrėkite, ar nėra jau sukurtos temų grupės, kuriai Jūsų tema tiktų. Jei tokia tema yra, o Jūs ją ignoruosite, Jūsų tema bus naikinama. Nepamirškite, kad veikia paieška.
11. Atsakymas negali būti šypsenėlė arba vienas žodis, išskyrus padėką ar konkretų atsakymą. Atsakymui rašyti yra 2 mygtukai Quote ir Reply. Quote naudojame, jei norime ką nors pacituoti. Reply jei atsakome į paskutinę žinutę. Tik nemokšos PILNAI cituoja paskutinę žinutę!
12. Jei vartotojas forume naudoja parašą, tai jo turinyje neturi būti keiksmažodžių, amoralios informacijos. Parašas turi tilpti į vieną eilutę. Tekstas neturi būti parašytas didžiosiomis raidėmis. Parašo turinys neturi klaidinti kitų forumo vartotojų. Paraše negali būti naudojama reklaminio pobūdžio informacija. Forumo administratorius turi teisę pašalinti ar redaguoti tokį vartotojo parašą. Paveiksliukai parašuose - draudžiami! (Dėl bereikalingo serverio apkrovimo). Klubo tinklapio šypsenėles naudoti galima.
13. Temos, kurios bus naikinamos:
a) temos, kuriose nesaikingai vartojami keiksmažodžiai;
b) temos, akivaizdžiai žeminančios kito forumo dalyvio orumą;
c) temos, dėl kurių buvo gauta suinteresuoto žmogaus skundų (8 str.)
d) reklaminio pobūdžio (dėl reklamos kreiptis: reklama@voyager.lt)
e) temos, liečiančios politiką, rasizmą, tautines ir netautines mažumas ir pan.
Nesilaikant šių taisyklių, narys bus įspėtas, nereaguojant į perspėjimus - laikinai bus pristabdyta galimybė prisijungti ir rašyti svetainėje.
Už grubius šių taisyklių pažeidimus narys bus blokuojamas be atskiro įspėjimo.

vBulletin CMS

The vBulletin CMS allows you and your users to create, edit and publish articles directly to your site. It combines a simple to use content manager with a unique organizational system that lets you control the smallest detail of the site from the number of sections, to the overall layout, to the placement of widgets and displays on each page.

Blog FAQ

The Blog system gives you your own personal space at Voyager LT klubas. Depending on how the administrator has configured the blog, you will be able to create your own entries and control who may view them.

Gallery FAQ

Here you can find some important information on Voyager LT galerija

Ieškoti DUK

Select this option if you would like your search to look in the text of DUK items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.